Laserfrossa - Gör det lite personligare!

Laserfrossa.se avvecklat
Tack till alla våra kunder. Det har varit spännande, utmanande och roligt! Många nöjda och återkommande kunder med fina motiv för stämpelproduktion. Även diverse experimenterande i andra material. Projekt som varit mycket stimulerande att följa och vara en del i. 

Om du är intresserad av att driva vidare Laserfrossa.se i någon form – så hör av dig eller förmedla vidare. Vi nås via
Kontakta oss.

TACK!
Andreas, Rikard och Ulrika